Wereldwijd kennen we wel 2.000 verschillende grassoorten. Een aantal daarvan groeien ook in Nederland. Maar welke soorten gras kunnen we nu het beste zaaien? Ieder soort heeft specifieke eigenschappen en dat bepaalt het gebruik ervan. Grassen hebben één ding gemeen: ze zijn allemaal groen!

Grondsoort
Een belangrijk item bij de grassenkeuze is de grondslag van het perceel. En dan in het bijzonder het vochtleverend vermogen. Dus de dikte van de bouwvoor en percentage organische stof zegt meer dan alleen zand-, klei- of veengrond. Droogtegevoelige grond pleit voor grassen die een dichte zode geven (o.a. diploïd Engels raaigras). De uitdroging door de zon is veel minder dan bij een open stand van gras. In combinatie met witte klaver blijven grassen langer vitaal onder droge omstandigheden. Op vochthoudende percelen is het juist van belang dat de grassen onderin wat open (holler) staan, zoals tetraploïd Engels raaigras. Hierdoor blijft gras langer smakelijk. Bij weidegang stimuleert een open stand het kort afweiden en bij een flinke maaisnede verstikt gras minder snel op vochtige grond.

Smakelijke grassen
De smakelijkheid van grassen wordt uiteraard bepaald door het dagelijks management van de veehouder. Een consequent beweidingsysteem, zorgvuldig drijfmest injecteren, maaien in dienst van beweiding, het zijn allemaal “smaakmakers”. Maar ook de grassoort bepaald de smakelijkheid. De mate waarin een soort suikers aanmaakt maar ook de resistentie tegen kroonroest zijn van belang. Een ander aspect is fysiek van aard: de hardheid van het blad. Grassoorten die echte “polvormers” zijn, hebben vaak een stugger blad. Denk aan kropaar of (hardbladig) rietzwenk. Koeien geven de voorkeur aan mals blad. Daarbij speelt het inschaar- of maaimoment ook een belangrijke rol met de verschillende doorschietdata van de grassoorten en -rassen. Vuistregel: doorgeschoten gras bevat 100-150 VEM per kg droge stof minder.

Goede grassoorten
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste eigenschappen van goede grassoorten schematisch weergegeven:

Neem voor meer tips en advies op maat voor een geslaagde grasteelt contact op met uw Neutkens adviseur >>