OPTIMA Gemenge zaaien

 

In de maand oktober kan het nagewas OPTIMA Gemenge gezaaid worden. De combinatie van bladrogge en Italiaans raaigras zorgen voor een vlotte beginontwikkeling. Met de vlinderbloemige winter Wikke wordt stikstof vastgelegd.

Groenbemester of ruwvoer?

Met OPTIMA Gemenge kunt u in het voorjaar alle kanten op. De explosieve groei van o.a. bladrogge zorgt voor veel organische stofopbouw. De gevormde wortelknolletjes leveren een flinke hoeveelheid stikstof na aan de volgteelt. Een ideale groenbemester dus. Heeft u een krappe ruwvoervoorraad? Dan leent OPTIMA Gemenge zich ook voor maaien en inkuilen. Vanwege het Italiaans raaigras blijft de voederwaarde en vooral smakelijkheid op peil. Praktijkervaringen wijzen uit dat het gemaaide gewas prima conserveert en lekker voert aan bijvoorbeeld groter jongvee.

2017-11-27T19:07:21+00:00