Zaai klaver 1 tot 2 cm diep

 

Klaverzaad is heel fijn zaaizaad. Vaak wordt het te diep gezaaid en dat belemmert een vlotte kieming. Om een voldoende hoog klaveraandeel in het grasland te krijgen is het belangrijk dat klaver goed ontwikkeld de winter in gaat. Zaai klaver op 1 tot 2 cm diepte in een voldoende vochtig zaaibed.

Goed ontwikkelde klaver kan in het voorjaar de concurrentie met het gras en onkruid aan. Nu is het ideale moment om zowel rode als witte klaver te zaaien. Dat geldt voor de herinzaai of doorzaai van grasland maar ook voor 100% rode klaver die telt als 3de gewas en de vergroeningseisen. Zaai klavers beter vroeg en liever niet later dan eind september.

Zaaiadvies

Kies altijd een mix van witte en rode klaver. Afhankelijk van het doel (beweiden, maaien of beide) wordt een goede mix tussen klavers gekozen. Het zaaiadvies voor witte klaver is 2 – 5 kg/ha en rode klaver 2 – 10 kg/ha. Afhankelijk van de omstandigheden kan het beste gekozen worden voor witte cultuur- of weideklaver, diploïde of tetraploïde rode klaver of mattenklee rode klaver. Deze hoeveelheden gelden naast 35 – 45 kg OPTIMA weidemengsel (afhankelijk van het soort en aandeel tetraploïd Engels raaigras). Indien volledig rode klaver ingezaaid wordt voor het GLB, dan is 15 – 18 kg/ha meestal voldoende, afhankelijk van het ras.

Neem voor klaveradvies op maat contact op met uw adviseur van Neutkens.

2017-08-31T09:29:27+00:00